CHP, Emekliler için kanun teklifi meclise sundu : Tamamı ücretsiz olsun!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, emeklilerin her türlü sağlık, tedavi ve ilaç giderlerinin tamamen ücretsiz olması amacıyla kanun teklifi hazırladı.

2295 kez okundu.
CHP, Emekliler için kanun teklifi meclise sundu : Tamamı ücretsiz olsun!

CHP, EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ MECLİS’E SUNDU: TAMAMI ÜCRETSİZ OLSUN!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, emeklilerin her türlü sağlık, tedavi ve ilaç giderlerinin tamamen ücretsiz olması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, ülke çapında uygulanan yanlış ekonomi politikaları yüzünden derinleşen enflasyonun, ülkenin her bir ferdini derinden etkilediğini vurguladı.

Asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünün, emekli aylıklarının ise asgari ücretin bir hayli altında kaldığının vurgulandığı gerekçede, “Tüm hayatları boyunca prim sistemine düzenli ödeme yapmak suretiyle emekli aylığına hak kazanan emekliler için öngörülen bu yaşam standardı ne yazık ki insan onuruna yaraşır bir nitelik taşımamaktadır” değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan emeklilerin büyük bir kısmının ek gelir elde edebilmek için çalışabilecek bedensel güce sahip olmadığının kaydedildiği gerekçede, “Kaldı ki, emekliliğe hak kazanmış bir bireyin geçinebilmek için çalışmak zorunda bırakılması da sosyal devlet ilkesi ve Anayasal gerekliliklerle bağdaşmamaktadır” denildi.

EMEKLİLERİN SAĞLIĞA BÜTÇESİ YETMİYOR

Hayat pahalılığıyla mücadele eden emeklilerin, bir yandan da sağlık giderleriyle ezildiğinin belirtildiği gerekçede, şöyle devam edildi: “Tüm bu hususlar, ülkemizde emeklilerin genel durumunu üzücü bir biçimde ortaya koymaktadır. Ancak emeklilerin yaşadığı sorunlar bunlarla sınırlı değildir. Ülkemizde sağlık hizmetlerine erişmek, istisnai durumlar hariç olmak üzere, ücretsiz değildir. Emeklilerin 10 bin Türk Lirası ile bu enflasyonist ortamda hayatta kalmaya çalıştıkları düşünüldüğünde sağlık harcamaları için ayırabilecekleri bir bütçeden bahsedilememektedir. Ancak, emekli bireylerin sağlık hizmetlerine duyduğu ihtiyaç sıklığının diğer yaş gruplarına göre fazla olacağı ve bundan kaynaklı olarak sağlık harcamalarının emeklinin bütçesinde büyük bir ağırlığa ulaşacağı politika belirleyiciler tarafından göz ardı edilmektedir.”

DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, devletin, bireylerin sağlık hakkına erişimini temin etmekle Anayasa tarafından ödevlendirildiği vurgulandı. Devletin bu yükümlülüğünü yerine getirirken Anayasanın 61. maddesinde açıkça “Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.” şeklinde yer verilen emredici ifadeye de riayet etmesi gerektiğinin altı çizildi. Diğer bir deyişle, devletin bu yükümlülüklerini yerine getirdiği sırada birtakım dezavantajlı grupların gözetilmesi ve korunmasını teminen hareket etmesinin, Anayasal bir zorunluluk olduğunun belirtildiği gerekçede, “Bilinmelidir ki, refah içinde yaşayan bir toplumun en belirgin özelliği; bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali içerisinde bulunan bireylerden oluşmasıyla sağlanabilecektir” değerlendirilmesi yapıldı. SAĞLIK GİDERLERİ ÜCRETSİZ OLSUN Kanun teklifinin gerekçesinde, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, emekli vatandaşların her türlü sağlık hizmetine ücretsiz ulaşabilmesi amacıyla ayakta ve yatarak tedaviler, reçete edilen ilaçlar dahil olmak üzere her ne ad altında olursa olsun kendilerinden hiçbir ücret talep edilememesi yönünde kanun teklifi verilmesi zorunluluğu hasıl olduğu kaydedildi.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İnce'den Semt77 Yalovaspor’a tebrik
İnce'den Semt77 Yalovaspor’a tebrik
Şanlıurfa'da denetimler bayramda da devam etti
Şanlıurfa'da denetimler bayramda da devam etti