Tasarruf Tedbirleri Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

115 kez okundu.
Tasarruf Tedbirleri Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

Tasarruf Tedbirleri Paketinde yer alan maddeler şu şekilde:

"Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak.

Yeni lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılanlar hariç mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek.

İlgili mevzuatta belirtilen makam ve hizmetler hariç olmak üzere yabancı menşeli taşıt kullanılmayacak.

Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından kullanılabilecektir.

Cep telefonu hakkı Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler ve belediye başkanları ile belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler ile sınırlı olmak üzere bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda bakan, belediyelerde belediye başkanı, diğer idarelerde üst yöneticilerinde olacak.

İdareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.

Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

Kamu kurumlarının, kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecek.

Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak.

Yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullandırılacak. Ayrıca, önceki yıllarda hak kazanıp kullanılmayan yıllık ücretli izin süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami 3 yıl içerisinde kullandırılacak.

Memurlara toplu sözleşmelerde öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri, ayni şekilde verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdi bir ödemede yapılmayacak.

Yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacak."

Hibya Haber Ajansı

Tasarruf Tedbirleri Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Asya-Pasifik piyasalarında kayıplar Cuma açıklanacak veriler öncesinde büyüdü
Asya-Pasifik piyasalarında kayıplar Cuma açıklanacak veriler öncesinde büyüdü
Katz: ABD'nin İsrail'den daha büyük bir dostu yoktur
Katz: ABD'nin İsrail'den daha büyük bir dostu yoktur