ROL  MİSYON  VE   LİDERLİK  ÜZERİNE
Hasan KARAOĞLAN

ROL MİSYON VE LİDERLİK ÜZERİNE

Bu içerik 1557 kez okundu.

Dünya ve İnsanlık büyük bir kaos çatışma ve savaş sürecinden geçiyor Yeni bir yüz yıl bu gelişmelerin gölgesinde şekilleniyor.Tarihin bu aşamasında dünyanın en çok sıkıntısını çektiği gerçeklik ise misyon üstlenecek ve tarihin bu evresine yön verecek bir liderlik oluşumudur,bu gerçekleştiği ve yakalandığı an yaşanan sorunlar daha kolay bir çözüme kavuşacaktır.Tarihte liderler kişilikleri ahlaki özellikleri felsefi bakış açıları vicdani duruşları ile yapıları gereği bir misyon ve Rol üstlenirler bu yapıları ile tarihe ya doğru bir şekilde yön verirler yada tarihsel gelişmelere set olmaya engellemeye çalışırlar.İşte tarih bu şekilde kişiliklere rol ve misyon yükler böylesi durumlarda liderlikler ortaya çıkar bu aynı zamanda lider ve kişiliği açısından bir momenttir ya tarihin karanlığına gömülüp gider yada tarihin ışıklı yolunda yürümeye devam eder bireyi rol üstlenmeye zorlayan içinde bulunduğu kültürel yapı toplumsal çelişkiler ve tarihsel koşullardır.Bu koşullar ya onu geri çeker yada ileriye doğru iterek yön verir ya toplumu dönüştüren yada karşıt hale gelerek engelleyen bir rol almasını sağlar.Bu örnekler tarihte bolca vardır.karşıt olup dönüşüme engel olanlar tarihin karanlık yüzünü temsil ederken ileriye doğru atılanlar tarihin devrimci aydınlık yüzünü temsil ederler.bu koşullar altında liderlik denen misyon şekillenmiş olur.

 Misyon liderin içinden çıktığı toplumun sosyal kültürel ekonomik ve tarihsel değerlerini taşıyıp bunun dilini üslubunu ahlakını ve kişiliğini yaratarak geleceğe taşıma rolünü üstlenmektir içinden çıktığı şartlarda toplumda ortaya çıkan çelişki ve çatışmaları çözüme bağlayabilen ve bu çözümü topluma mal edebilecek bir bakış açısı ve felsefi derinlik sahibi olan ve bunu yarattığı oranda liderlik vasfını sürdürebilendir. Aksi halde içinde bulunduğu toplumla çelişkiye düşerek bir süre sonra kendi toplumuna yabancılaşarak karşıt hale gelir o andan itibaren toplum artık taşıyamaz duruma gelir artık lider kendi karşıtına dönüşür.çareyi çatışmada çelişkiyi derinleştirmede arar bu artık tükenme anıdır,tükendikçe  bir zamanlar övdüğü sığındığı ve savunduğu değerleri hiçe saymaya başlar ve giderek topluma hükmedebilme yolunu daha çok baskıda ve otorite de aramaya başlar bu arayış onun tükenişini ve aynı zamanda sonunu hazırlar bir zamanlar etrafında dost olarak bulunan hiç kimse kalmaz sadece bir kaç dalkavuktan ve hokkabaz dan başka.

Oysa misyon ve liderlik birleştikçe toplumun hem ufkunu hem de önünü açarak ilerler toplum bütün sorunlarını ve çözüm yollarını üstlenilen misyonda ve şekillenen liderlikte bulur toplumun sorunları çözüldükçe gelişmelerin önü açılır böylece demokratik koşullar sağlanır ve toplum kendini hem güvende görür hem de geleceğini daha rahat bir şekilde hazırlayarak tarihsel yürüyüşünü sürdürür.işte tarihte bireyin rolü ve üstlendiği misyon bu kadar önemlidir ve aynı oranda risklidir doğru karar ve etkinlik doğru gelişmeler yaratırken yanlış eylem ve kararlar yanlış sonuçlar doğurur işte misyon üstlenmiş bireyin rolü ve tarihselliği budur .

 Dünyanın içinden geçtiği koşullarda ortaya çıkacak liderlik sonucu ve üstlenilecek misyonla çözüme kavuşacaktır,şuan dünyanın bu çatışmalı halinde liderlik ve misyon potansiyeli vardır oluşacaktır ve giderek bu şekillenecektir ve dünyayı savaş koşullarından  çıkaracak olanda şekillenecek liderlik ve üstlenilecek bu misyondadır.,

Üstlenilen Misyon ve Rol yeni dönemde yaratacağı hukuk,adalet ve toplumsal ahlak geleceğin özgür yaşamının önünü açacaktır.Tarihte toplumsal dönüşümler bu şekilde şekillenmiştir.Dünya en çatışmalı anlarını üstlenilen bu misyon ve önderlikler sonucu aşmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Nilüferli karateciler, 3 madalya kazandı
Nilüferli karateciler, 3 madalya kazandı
İran: Dimona santralinin hasar gördüğü iddiası doğru değil
İran: Dimona santralinin hasar gördüğü iddiası doğru değil